Політика в галузі якості ТОВ «Беттертон»

Як ексклюзивний представник корпорації «Starkey Hearing Technologies» (США) в Україні Компанія «Беттертон», що спеціалізується на наданні широкого спектру послуг, пов’язаних зі слухом і відповідають вимогам Кожного Нашого Клієнта, дотримується в роботі принципу:

Ваш Слух – наша турбота!

Вище керівництво ТОВ «Беттертон» заявляє, що Політика Компанії в області якості є вираженням принципів і цінностей, що випливають із Місії, Бачення і Стратегії Компанії.

Наша Місія – бути компанією світового рівня і лідером ринку в області виробництва слухових апаратів, рівноправним партнером провідних світових компаній для створення у наших споживачів гарантованого почуття безпеки і впевненості в отриманні Кращого слухового Рішення.

Бачення. ТОВ «Беттертон» усвідомлює, що в сучасних умовах Клієнт і тільки клієнт визначає успіх компанії, і головний фактор успіху – висока якість продукції, що перевершує вимоги і очікування споживача.

Вище керівництво ТОВ «Беттертон» вважає створення Системи Менеджменту Якості (СМЯ) найважливішим стратегічним напрямком діяльності Компанії та розглядається як дієвий інструмент для досягнення поставленої мети.

Вище керівництво декларує такі стратегічні цілі Компанії в області якості:

 1. Сувора відповідність послуг, що надаються міжнародним, національним і корпоративним стандартам і вимогам.
 2. Відповідальність перед Клієнтом за якість слухових апаратів.
 3. Досягнення оптимального співвідношення ціна / якість послуг, що надаються для наших Клієнтів в порівнянні з іншими компаніями, що діють на ринку.
 4. Розширення номенклатури послуг, що надаються, переважно за рахунок використання новітніх технологій в області виробництва слухових апаратів згідно з вимогами і рекомендаціями Міжнародної асоціації аудіології та слухопротезування максимально повно задовольняють запити наших Клієнтів.
 5. Мінімізація кількості скарг і рекламацій з боку наших Клієнтів.
 6. Ми забезпечуємо контроль якості на всіх стадіях життєвого циклу продукції.
 7. Кваліфіковані співробітники – основна цінність нашої організації, а тому, Ми прагнемо зацікавити кожного співробітника нашої компанії в досягненні цілей шляхом:
  • підвищення самоосвіти і ефективної участі в командній роботі;
  • поліпшення якості виконання робіт шляхом самоконтролю, щоб на кожному наступному етапі роботи не було потрібно усувати недоліки.
 8. Ми забезпечуємо фахівцям умови для підвищення професійної освіти і реалізації творчого потенціалу.
 9. Ми забезпечуємо взаємо вигідні партнерські відносини постачальникам якісних матеріалів і комплектуючих виробів.
 10. Ми цінуємо і поважаємо своїх конкурентів – вони підштовхують нас до розвитку.

Для досягнення поставлених цілей керівництво приймає на себе зобов’язання підтримувати і безперервно покращувати результативність системи менеджменту якості підприємства, що відповідає вимогам ISO 9001:2015

ISO 9001 фотоМи продаємо сучасні слухові апарати, сертифіковані за міжнародними стандартами. Сертифікат можна подивитися тут

CE-01505-Exp-DEC-2021-EC-Cert-006-002-1Виготовляємо індивідуальні беруші, на які даємо сертифікат якості

Наша діяльність законна і прозора. У “Беттертон” є всі необхідні ліцензії на послуги, що ми надаємо:

 • Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики видана наказом МОЗ від 25.01.2018 No 127 (п. 7) за місцем провадження діяльності м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 103. Реєстраційне досьє від 26.12.2017 No сп/3698
 • Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики видана наказом МОЗ від 14.09.2017 № 1092 (п. 18) за місцем провадження діяльності м.Київ, вул. Нивська, буд. 2-Л. Реєстраційне досьє від 07.09.2017 № 0709/05-М
 • Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики видана наказом МОЗ від 14.09.2017 № 1092 (п. 18) за місцем провадження діяльності м.Київ, вул. Йорданська, буд. 17-А. Реєстраційне досьє від 05.10.2018 № СП/2992

Ми будемо слідувати Вашим медичним рекомендаціям і гарантувати вибір Кращого Рішення для Слуха наших Клієнтів!

Директор ТОВ «Беттертон»  __________ Палей Д.А.